Klachtenregeling

klachtenregeling
Mocht blijken dat u ontevreden blijft over uw behandeling of de afhandeling van uw klacht, kunt u een beroep doen op een onafhankelijk orgaan:

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

Indien uw klacht dermate ernstig is, begeleidt de KAB bij het indienen van uw klacht bij de tuchtcommissie.

Zie ook: Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten / kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen VNT-therapeuten

VNT-therapeuten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

  • De natuurgeneeskundige therapeut heeft een door de VNT erkende natuurgeneeskundige opleiding gevolgd.
  • De natuurgeneeskundige therapeut beschikt over reguliere medische kennis op HBO-niveau.
  • De natuurgeneeskundige therapeut houdt zich aan de criteria m.b.t. nascholing, praktijkvoering en beroepsethiek.

De VNT is, samen met diverse beroepsverenigingen (NVA, NVKH, NWP, MBOG, Register IFU en ZHONG), aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie alternatieve behandelwijzen (KAB). Hier kunnen patiënten terecht met een klacht over een therapeut van een aangesloten beroepsorganisatie. De KAB kent een gezamenlijke klachtenprocedure.

Tevens heeft de VNT tuchtrecht. Alle leden van de VNT zijn onderworpen aan het Tuchtreglement van de VNT.

Zo bent u verzekerd van een onafhankelijke afhandeling van een eventuele klacht.