Klachtenregeling

klachtenregeling
Mocht blijken dat u ontevreden blijft over uw behandeling of de afhandeling van uw klacht, kunt u een beroep doen op een onafhankelijk orgaan:

Klachtencommissie Alternatieve Behandelwijzen (KAB)

Indien uw klacht dermate ernstig is, begeleidt de KAB bij het indienen van uw klacht bij de tuchtcommissie.

Zie ook: Landelijke Vereniging van Natuurgeneeskundige Therapeuten / kwaliteitseisen

Kwaliteitseisen LVNT-therapeuten

LVNT-therapeuten voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:

  • De natuurgeneeskundige therapeut heeft een door de LVNT erkende natuurgeneeskundige opleiding gevolgd.
  • De natuurgeneeskundige therapeut beschikt over reguliere medische kennis op HBO-niveau.
  • De natuurgeneeskundige therapeut houdt zich aan de criteria m.b.t. nascholing, praktijkvoering en beroepsethiek.

De LVNT is, samen met diverse beroepsverenigingen (NVA, NVKH, NWP, MBOG, Register IFU en ZHONG), aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie alternatieve behandelwijzen (KAB). Hier kunnen patiënten terecht met een klacht over een therapeut van een aangesloten beroepsorganisatie. De KAB kent een gezamenlijke klachtenprocedure.

Tevens heeft de LVNT tuchtrecht. Alle leden van de LVNT zijn onderworpen aan het Tuchtreglement van de LVNT.

Zo bent u verzekerd van een onafhankelijke afhandeling van een eventuele klacht.