Algemene Voorwaarden

algemene-voorwaarden
De praktijk is aangesloten bij de LVNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten) en hierdoor erkend. De kosten van de natuurgeneeskundige consulten worden door vele zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Kijk voor de precieze vergoeding naar de polisvoorwaarden van uw ziektekostenverzekering.

Bij verhindering dient u dit ten minste 24 uur voor de afgesproken tijd te melden. Bij niet tijdige afmelding of niet nagekomen afspraak wordt de helft van afgesproken consulttijd in rekening gebracht. Hierbij wordt een minimumbedrag van € 35,- gehanteerd.

Betalingen: contant of per bank. Er is geen PIN-mogelijkheid.

De nota wordt u na het consult per mail toegestuurd. Betaling dient binnen twee weken na ontvangst van de nota te worden voldaan.

Helaas komt het voor dat deze betaling niet binnen de gestelde termijn wordt voldaan. Hierdoor ben ik genoodzaakt een herinneringsnota te sturen. Hiervoor worden geen kosten in rekening gebracht.

Indien betaling uitblijft, besteed ik de inning van het totaal openstaande bedrag uit aan een Incassobureau. De kosten die het Incassobureau wettelijk in rekening mag en zal brengen, zijn voor uw rekening, zoals vermeld op de nota.

Bij minderjarige kinderen heb ik schriftelijke toestemming nodig van (beide) ouder(s) en/of voogd(en). Hiervoor stuur ik u per mail een formulier toe.

Bij echtscheiding dienen beide ouders op de hoogte te zijn en toestemming te geven voor een of meerdere consulten.

YBRON kan niet aansprakelijk gesteld worden voor klachten, medische diagnoses of andere relevante informatie over uw gezondheid, welke niet vermeld of aangegeven zijn, op het anamneseformulier of aangegeven tijdens een van de consulten.